Engelentherapie

Voor iedereen die bewust is van zijn of haar eigen spirituele ontwikkeling.

EngelenHealing is een mooie liefdevolle manier van heling via de energie van de Aartsengelen. Tijdens een Engelenhealing nodigen we de engelen uit om heling en verlichting te brengen. Zodat je het oude kunt loslaten en datgene wat je wel wilt kunt ontvangen.

Engelen zijn altijd en overal om ons heen.

Velen van ons zijn echter het contact met deze hemelse helpers kwijt geraakt; of zijn zich van hun aanwezigheid niet bewust.

Toch kunnen engelen wonderen bewerkstelligen.

Engelen zijn hier om te helpen, we hoeven ze alleen maar uit te nodigen in ons leven. Wat engelen ons geven is; liefde en trouw. We krijgen inzicht van engelen en ze inspireren ons. Die inspiratie wordt krachtiger naarmate je meer en meer zuiver en transparant wordt. Dit betekent dat je echter en eerlijker wordt.

Als je contact met de engelensferen begint te maken, is de 1e engel die met je praat, gewoonlijk je beschermengel.

We hoeven ze alleen maar om hulp of leiding te vragen. Daar zijn ze juist blij mee. Je beschermengel kan in donkere tijden troost bieden en wijkt nooit van je zijde.

Onze beschermengelen helpen ons; ze zorgen dat je niet gekwetst wordt; sombere gedachten worden weggeblazen, en zullen het geluk voor je opvangen. Je ziet hen niet, hoort hen niet maar toch ben je nooit alleen.

Ze zullen proberen ons weer op het rechte pad te krijgen als we afdwalen. Je krijgt net even die boost.

Koester je persoonlijke beschermengel!

Ik nodig je uit om deze engel te ontmoeten.

Meditaties helpen deze band te versterken.